Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowego została wybrana Pani Ewelina Chojnowska

Uzasadnienie

Oferta Pani Eweliny Chojnowskiej złożona w konkursie spełniła wszystkie wymogi formalne okreslone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 rokuo pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu Dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża z dnia 20 marca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowego. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna  wykazała ,że kandydatka posiada niezbedną wiedzę teoretyczną i praktyczną, a posiadane wyksztalcenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2018 16:33
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2018 16:44
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 2115 razy