Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowa kwota dotacji 2020 - I aktualizacja od 1 lipca 2020 r.

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm), Gmina Łomża informuje, że: - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych od dnia 1 lipca 2020 r. wynosi na ucznia klas I-III wynosi rocznie 18 813,81 zł – miesięcznie 1567,82 zł, - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych od dnia 1 lipca 2020 r. wynosi na ucznia klas IV-VIII wynosi rocznie 18 090,20 zł – miesięcznie 1507,52 zł, - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 lipca 2020 r. wynosi rocznie 10 208,52 zł - na dziecko 850,71 zł, - zaktualizowana statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi 158. Wskaźnik zwiększający wynosi : 1,747
Data powstania: czwartek, 2 lip 2020 12:48
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2020 12:56
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1040 razy

Podstawowa kwota dotacji 2019 - II aktualizacja od 1 listopada 2019 r.

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm), Gmina Łomża informuje, że: - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych od dnia 1 listopada 2019 r. wynosi 16 303,28 zł – miesięcznie na ucznia 1358,61 zł, - zaktualizowana statystyczna liczba uczniów wynosi 660,67. - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 listopada 2019 r. wynosi 6 911,31 zł - na ucznia 575,94 zł, -zaktualizowana statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi 155,33.
Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2019 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2019 12:04
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1209 razy

Podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2019 roku.

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203z późn. zm), Gmina Łomża informuje, że: od dnia 1 stycznia 2019 r. - podstawowa kwota dotacji dla Szkół Podstawowych w 2019 r. wynosi 15 580,32 zł, miesięcznie 1298,36 zł - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. wynosi 6 871,81 zł, miesięcznie 572,65 zł
Data powstania: wtorek, 9 kwi 2019 14:09
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2019 14:20
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1415 razy

Podstawowa kwota dotacji 2018 - II aktualizacja

Działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Gmina Łomża informuje, że: od dnia 1 listopada 2018 r. - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla Szkół Podstawowych w 2018 r. wynosi 15 580,34 zł - zaktualizowana statystyczna liczba uczniów wynosi 599. - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. wynosi 6 871,81 zł - zaktualizowana statystyczna liczba uczniów wynosi 173,33.

Podstawowe kwoty dotacji na 2018 rok I aktualizacja od 1 maja 2018 r.

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby

fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny,

niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu

gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których

zorganizowano oddział przedszkolny  6 792,03 zł/rok  ,     566,00 zł/m-c

 

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby

fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty

przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu

terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu

zadań oświatowych.

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi – 1,723

(szkoły wiejskie)

 

Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej otrzymaną na 2018 rok roczna kwota dotacji

przewidziana na jednego ucznia klasy IVVIII publicznej „małej szkoły” podstawowej,

zlokalizowanej na terenie wiejskim wynosi:

standard finansowy A (5409,114) x wskaźnik korygujący Di dla gminy (1,0503730828)

x ( Sa + P1 + P3) = 9 362,12 zł

Sa = 1 uczniowie statystyczni szkół publicznych

P1 = 0,40 dla uczniów szkół podst. zlokalizowanych na terenach wiejskich

P3 = 0,20 dla uczniów „małych szkół”

9 362,12 zł x 1,723 =  16 130,93 zł

16 130,93 zł : 12 m-cy = 1 344,24 zł/ m-c

 

Zgodnie z metryczką subwencji oświatowej otrzymaną na 2018 rok roczna kwota dotacji

przewidziana na jednego ucznia klasy IIII publicznej „małej szkoły” podstawowej, zlokalizowanej

na terenie wiejskim wynosi:

standard finansowy A (5409,114) x wskaźnik korygujący Di dla gminy (1,0503730828)

x ( Sa + P1 + P3 + P34) = 9 731,42 zł

Sa = 1 uczniowie statystyczni szkół publicznych

P1 = 0,40 dla uczniów szkół podst. zlokalizowanych na terenach wiejskich

P3 = 0,20 dla uczniów „małych szkół”

P40 = 0,065 uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych

9 731,42 zł x 1,723 = 16 767, 24 zł

16 767, 24 zł : 12 m-cy = 1 397,27 zł/ m-c

Data powstania: środa, 31 paź 2018 15:10
Data opublikowania: środa, 31 paź 2018 15:13
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1518 razy